CENNIK  BADAŃ LABORATORYJNYCH
CENNIK ODPŁATNYCH USŁUG

KOSZTY JEDNOSTKOWE JEDNEGO OSOBODNIA DLA OSÓB
NIE POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

BADANIA EEG

1. EEG (badanie podstawowe, w czuwaniu)  85,00 zł
2. EEG po deprywacji snu, o przedłużonym czasie  125,00 zł