Dane adresowe:
                      ul.Srebrniki 17   80-282 Gdańsk
                      NIP 9570728045

                      Centrala tel. Szpitala   58 524 75 00
                      e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl
ADMINISTRACJA: Budynek 17

Sekretariat dyrekcji:    
tel.58 524 75 05
fax.58 524 75 20
e-mail: sekretariat@wsp-bilikiewicz.pl


Zamówienia Publiczne:                  
tel.58 524 75 18
e-mail: dzppublicznych@wsp-bilikiewicz.pl


Statystyka medyczna:                      
tel.58 524 76 06 lub 58 524 76 05

Pracownicy Socjalni ds. Pacjentów: 
tel.58 524 75 29

Dział Służb Pracowniczych:
tel.58 524 75 21
e-mail: kadry@wsp-bilikiewicz.pl
od  dnia 02.10.2019 r., każda środa
w godzinach 1000-1435
będzie dniem wewnętrznym w Dziale Służb Pracowniczych
- w godzinach tych nie będą obsługiwani interesanci (również telefonicznie).

Specjalista ds. BHP
wtorek i czwartek w godzinach od 9.00-16.35
tel.58 524 75 49
e-mail: bhp@wsp-bilikiewicz.pl
Stażyści proszeni są o umawianie się na szkolenia w grupach!
Szkolenia we wtorki i czwartki godzina 10.00Inspektor Ochrony Danych
wtorek i czwartek w godzinach od 12.00-14.00
tel.58 524 75 90
e-mail: iodo@wsp-bilikiewicz.pl
Stażyści proszeni są o umawianie się na szkolenia w grupach!


IZBA PRZYJĘĆ:
tel.58 524 76 02