W dniu 06 lutego 2017 odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremotowanego oddziału dla dorosłych 20A. Poprawiły się znacząco
warunki pobytu pacjentów oraz warunki pracy personelu. W tym uroczystym dniu towarzyszyli nam: Marszałek Województwa p.
Paweł Orłowski, wśród zaproszonych gości byli m in Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Maciej Laszkiewicz,
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku p. Anna Czarnecka, członek Rady Społecznej Szpitala -
Jarosław Formela;  przedstawiciele szpitali psychiatrycznych: p. Jacek Bielan, p. Jarosław Pleszkun, p. Elżbieta Brzeska oraz
pracownicy Szpitala.