Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku otrzymał Grant na wspieranie pracowników w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020_

Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

_Oś Priorytetowa V "Zatrudnienie"_

_Działanie 5.4. "Zdrowie na rynku pracy"_

_Poddziałanie 5.4.2. "Zdrowie na rynku pracy"_

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID - 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. - 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł