WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2018 R. PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB)
Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych