Izba Przyjęć  tel.58 524 76 02

Do zadań Izby Przyjęć należy:
-badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala,
-przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
-udzielanie pomocy ambulatoryjnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia     
szpitalnego  lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie,
-udzielanie pomocy oddziałom szpitalnym w razie nagłego wezwania dla udzielenia pomocy,
-zarządzanie pracą karetki pogotowia w Szpitalu,
-prowadzenie rejestracji chorych zgłoszonych do konsultacji z oddziałów szpitalnych;
-koordynowanie terminów badań realizowanych poza Szpitalem,
-przyjmowanie pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów będących własnością pacjentów i
przekazywanie ich do depozytu szpitalnego.

Praca Izby Przyjęć Szpitala trwa przez całą dobę, w systemie zmianowym. Zmiany personelu Izby
Przyjęć powinny się odbywać ściśle według rozkładu czasu pracy, ustalonego przez pielęgniarkę
oddziałową Izby Przyjęć.