Wykaz ofert

lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi

Szczegółowe informacje pod linkiem

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje
pracownika, na pełen etat - na stanowisko informatyka.
Zatrudnienie na umowę o pracę.
Wymagania:
 Wykształcenie minimum średnie lub wyższe informatyczne;
 Znajomość systemów operacyjnych Windows Server, Linux (konfiguracja usług),
Windows;
 Znajomość zasad działania sieci komputerowych i umiejętność konfiguracji i montażu
sprzętu sieciowego;
 Wiedza w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT;
 Bardzo dobra organizacja pracy (terminowość w wykonywaniu zadań, umiejętność
radzenia sobie z niezaplanowanymi zadaniami),
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenie
w zarządzaniu sieciami informatycznymi (najlepiej w publicznych szpitalach),
 Umiejętność pracy w zespole,
 Komunikatywność i kultura osobista w kontaktach z użytkownikami.
Dodatkowe umiejętności:
 Znajomość sieci TCP/IP oraz technologii WLAN;
 Znajomość języka PL/SQL (baza danych Oracle);
 Znajomość technologii VPN IPSec, OpenVPN;
 Znajomość produktów CGM, w tym Clininet,
Zakres obowiązków:
1. opieka serwisowa nad komputerami – bieżąca konserwacja, diagnostyka, wymiana
podzespołów,
2. bieżąca obsługa wykorzystywanego oprogramowania,
3. nadzór i administracja sieci komputerowej – serwerów,
4. nadzór i administracja systemów backupu danych,
5. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych, nadzór z okresowymi odtworzeniami w
celach testowych,
6. monitorowanie aktualności wykorzystywanego przez szpital oprogramowania,
7. nadzór nad firmami obsługującymi szpital w zakresie opieki serwisowej
oprogramowania,
8. obsługa oraz konserwacja urządzeń peryferyjnych,
9. bieżąca pomoc i wsparcie dla końcowych użytkowników,
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 31.03.2023 r.
CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl -
informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok.
15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracownika, na pełen etat do Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej
- na stanowisko statystyk medyczny.
Zatrudnienie na umowę o pracę od 20.04.2022 r.
Wymagania:
 wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Zakres obowiązków:
1. ewidencjonowanie w systemie informatycznym przyjęć z dnia poprzedniego na
bazie wyciągu z historii choroby psychiatrycznej zgodnie z wymogami NFZ,
2. weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjentów; podejmowanie działań w celu jego
ustalenia,
3. rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentom pozostającym w stanie na koniec
okresu sprawozdawczego,
4. udostępnianie informacji o pacjencie, dokumentacji medycznej zgodnie z
wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa,
5. dokonywanie wpisów do Księgi Głównej Chorych na etapie przekazania
dokumentacji medycznej z oddziałów do Działu Statystyki i Dokumentacji
Medycznej,
6. wspomaganie archiwisty w pracach związanych z porządkowaniem dokumentacji
medycznej w archiwum (podręcznym, głównym)
Termin nadsyłania zgłoszeń – do 03.04.2023 r.
CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl -
informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok.
15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika do pracy w Poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci
i Młodzieży
, który posiada następujące kwalifikacje:

terapeuta środowiskowy lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika podmiotu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub własna działalność gospodarcza.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

W związku z planowanym rozszerzeniem psychiatrycznej opieki
ambulatoryjnej dla dzieci i młodzieży Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof.
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i
młodzieży. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
CV  należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
poszukuje pracowników na stanowisko opiekunów medycznych, na umowę o
pracę, na 3 miesięczny okres próbny.
Wymagania:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun
medyczny,
 doświadczenie na w/w stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Zakres obowiązków:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pacjentom
2. Pomaganie pacjentom w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. Rozpoznanie problemów opiekuńczych pacjenta
4. Wykonywanie opiekuńczych czynności na rzecz pacjenta
5. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych
6. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
7. Pomoc w utrzymywaniu w czystości najbliższego otoczenia pacjenta
8. Udział w procesie pielęgnowania.

CV należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl , - informacje można uzyskać
w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-
14.15).
Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Kontakt:
Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.
email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje 2 pracowników na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od ZARAZ.

 

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

 

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej, przygotowywanie i wydawanie kolacji.

Praca zmianowa wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeden weekend w miesiącu przypada wolny

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl.

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15; śr 7.00-10.00)

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko  kucharz – umowa o pracę na miesięczny okres próbny. Zatrudnienie od zaraz.

Wymagania:

  • sprawność fizyczna
  • umiejętność pracy w szybkim tempie
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
  • zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy
  • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: organizowanie i  nadzór nad pracą podległych pracowników

(pomoce kuchenne), odpowiedzialność za wydawanie produktów z magazynu w weekendy pracujące, nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku naczyń i sprzętu  kuchennego oraz nad stanem sanitarnym pomieszczeń kuchni, nadzór nad pobieraniem prób pokarmowych, odpowiednie ich oznaczenie oraz  przechowywanie zgodnie z wymogami HACCP, codzienne sprawdzanie temperatury w urządzeniach chłodniczych.

 

Praca wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem, również w weekendy. Przysługuje jeden weekend w miesiącu wolny.

 

CV należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, - informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

 

Szpital zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
zaprasza na praktyki studentów kierunku dietetyka do Działu Żywienia Szpitala.
Nasz Szpital posiada własną kuchnię i zatrudnia dietetyków, którzy służyć będą wiedzą i
doświadczeniem w zakresie żywienia zbiorowego – szpitalnego.

 Kontakt:

Kierownik Działu Żywienia – tel. 58 52-47-575, e-mail: dzial-zywienia@wsp-bilikiewicz.pl