PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

 

Adm 10_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

Adm 11.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Adm 8.2018 - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych

Adm 7_2018 - przetarg nieograniczony na remont oddziałów 20B_20C_20D