PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

 

Adm 8.2018 - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych

Adm 7_2018 - przetarg nieograniczony na remont oddziałów 20B_20C_20D

Adm 6_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę odczynników

Adm 5_2018 - przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych

Adm 4_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę analizatorów laboratoryjnych

Adm 2_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych