PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Adm 6.2017_kompleksowe ubezpieczenie Szpitala

Adm 10_2017 - przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych

Adm 9_2017 - Przetarg nieograniczony na transport sanitarny z ratownikiem