PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Adm 15_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i artykułów spożywczych różnych

Adm 17_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę ziemniakow_warzyw_owocow

Adm 16_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę nabiału i jaj

Adm 14_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę miesa_wedlin_drobiu

Adm 13.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę szafek przyłóżkowych

Adm 12.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia oddziałów 20 C i 20 D

Adm 10_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

Adm 11.2018 - przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych w imieniu Gminy Miasta Gdańska