Plan zamówień publicznych na rok 2019

 

 

Adm_6_2019_Transport sanitarny z ratownikiem medycznym na wezwanie oraz transport sanitarny z kierowcą w dni powszednie od 9 do 17

Adm 5 2019 -przetarg nieograniczony na usługę prania