PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Adm 11_2017 - przetarg nieograniczony na dostawę leków

Adm 12_2017 - przetarg nieograniczony na dostawę nabiału i jaj

Adm 15_2017 - przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców

Adm 13_2017 - przetarg nieograniczony na dostawę mięsa_wędlin_drobiu

 Adm 14_2017 - przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i art. spożywczych różnych