PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

 

Adm 4_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę analizatorów laboratoryjnych

Adm 2_2018 - przetarg nieograniczony na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych