PLATFORMA ZAKUPOWA SZPITALA

 

 

Plan zamówień publicznych na rok 2019

 

Adm. 7.2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontów w oddziałach 19C2 i 19D

Adm 9.2019 - dostawa leków