Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Adm 3_2019 - przetarg nieograniczony na dostawę drobnego  sprzętu medycznego

Adm 4.2019 - przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia oddziału 20 B