PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

 

Adm 9_2017 - Przetarg nieograniczony na transport sanitarny z ratownikiem

Adm 7A_2017 - Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont łazienek

Adm 8_2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych

Adm 7_2017 - Przetarg nieograniczony roboty budowlane - poradnia, łazienki