Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
Dzieci budynek 21B
sekretariat tel.58 524 76 67 dyżurka tel.58 524 76 70
Młodzież budynek 21A
sekretariat tel.58 524 76 19 dyżurka tel.58 524 76 59

Jesteśmy dla dzieci.  Zapewniamy im profesjonalną opiekę psychiatryczną, psychologiczną, pielęgniarską
i pedagogiczną.
Jeżeli Twoje dziecko:
cierpi na zaburzenia psychotyczne ,jest nadruchliwe i ma trudności z koncentracją uwagi, jest
smutne i apatyczne, cierpi na moczenie nocne, tiki i inne zaburzenia emocjonalne, burzliwie
przechodzi okres dojrzewania, ma niepokojące zwyczaje żywieniowe, przeżywa lęki.
Najczęściej leczone są dzieci z zaburzeniami psychotycznymi, nerwicowymi, depresyjnymi,
zaburzeniami odżywiania, z problemem moczenia nocnego, tikami, ADHD oraz zaburzeniami
zachowania i emocji.

Główne cele i świadczenia medyczne proponowane w oddziale to
-Diagnostyka psychiatryczna i  psychologiczna
-Badania laboratoryjne, EKG, EEG , TK lub MRI wg potrzeb

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pielęgniarki i wychowawców:
psychorysunek, zajęcia edukacyjne dotyczące promocji zdrowia, psychogimnastyka
wizualizacja bajek i muzyki, bajkoterapia ,zajęcia integracyjne, zajęcia relaksacyjne,plastyczne a także
dogoterapia i hipoterapia

Społeczność
Spotkania grupy nie ograniczają  się wyłącznie do psychoterapii grupowej. Są to również
wspólne posiłki, wspólnie spędzany czas pomiędzy zajęciami, wzajemne angażowanie się w
sprawy oddziału.
-pacjenci są pozytywnie aktywizowani i uczą się reguł demokracji oraz prawidłowej
komunikacji
-dzieci mówią i są słuchane