Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsk poszukuje pracownika na stanowisko pomoc kuchenna. Praca od 01.06.2019 r.

Wymagania:

- sprawność fizyczna

- umiejętność pracy w szybkim tempie

- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań

- zachowanie wysokiego poziomu higieny w miejscu pracy

- umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków: Obieranie i rozdrabnianie warzyw, mycie, sprzątanie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń i wyposażenia kuchni, pomoc kucharce przy pobieraniu i transporcie artykułów spożywczych z magazynu, bieżące usuwanie odpadków konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych z pomieszczeń kuchni, wydawanie obiadów w stołówce pracowniczej.

Praca zmianowa (5:30-13:30, 7:00-15:00 lub 8:00-16:00) wg grafiku ułożonego z miesięcznym wyprzedzeniem w systemie dwa weekendy pracujące, trzeci z kolei wolny. 

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

  

DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK,  o g ł a s z a

 

KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 A

 

Od kandydatów wymagane jest:

-      tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, i rok stażu pracy w szpitalu lub,

-      licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa albo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo organizacji i zarządzania oraz 3 lata stażu pracy w szpitalu lub,

-      średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny oraz 7 lat pracy w szpitalu.

 

Wymagane dokumenty:

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Dz.U. 2018.393)

1.    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2.    prawo wykonywania zawodu,

3.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do zajmowania stanowiska pielęgniarki oddziałowej,

4.    opisany przebieg pracy zawodowej,

5.    inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6.    oświadczenie kandydata o braku pracownie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7.    podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego – rekrutacja”, zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko –   pielęgniarka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego 20A”, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego tj. do dnia 10 maja 2019 r.

Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek w siedzibie Szpitala.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika, na stanowisko specjalisty terapii uzależnień w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Wymagania konieczne: certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii drugiego stopnia do pełnienia dyżurów medycznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć.

 

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika, na pełen etat od 13.05.2019 r. na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Psychiatrycznym 20 A Szpitala. Zatrudnienie na umowę o pracę, na 3 miesięczny okres próbny.

Wymagania:

-      wykształcenie minimum średnie,

-      mile widziany kurs sekretarki medycznej lub doświadczenie na podobnym stanowisku,

-      organizacja pracy własnej oraz współpraca z zespołem.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala www.wsp-bilikiewicz.pl, w zakładce do pobrania) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni LEKARZA, ze specjalizacją z psychiatrii. Forma zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl