________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni LEKARZA, ze specjalizacją z psychiatrii. Forma zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

zatrudni pracownika w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 21B i 21A,

na stanowisku LEKARZA STARSZEGO ASYSTENTA, ze specjalizacją z psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl