DYREKTOR  WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU, UL. SREBRNIKI 17, 80-282 GDAŃSK, 

o g ł a s z a

 

K O  N  K  U  R  S    N  A    S T A N O W  I  S  K  O  

O R D Y N A T O R A  ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  20 A

 

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydatów :

o stanowiska mogą ubiegać się lekarze posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie (rozp. MZ z dnia 20.07.2011 r.- Dz. U. Nr 151, poz. 896).

 

Wymagane dokumenty:

zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 393) w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą.

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs – ordynator Oddziału Psychiatrycznego 20A”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Na kopercie umieścić należy swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do ich  składania, w siedzibie Szpitala.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala udzielane są na wcześniejszy pisemny wniosek, w siedzibie Szpitala.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje:

-       2 pracowników do Działu Żywienia -  na stanowisko pomoc kuchenna, zatrudnienie na umowę o pracę, na pełnym etacie, na 3 miesięczny okres próbny. Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

CV wraz z podpisanym drukiem obowiązku informacyjnego-rekrutacja (do pobrania na stronie Szpitala http://www.wsp-bilikiewicz.pl/do_pobrania.html, ) należy składać na adres mailowy: kadry@wsp-bilikiewicz.pl, bądź osobiście w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15.

 Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. 58-52-47-521 lub 522

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku zatrudni LEKARZA, ze specjalizacją z psychiatrii. Forma zatrudnienia – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – do uzgodnienia.

 

Kontakt:

Dział Służb Pracowniczych tel. (058) 52-47-521 lub 522

 email: kadry@wsp-bilikiewicz.pl