Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
rejestracja tel.58 524 75 93

Do zadań Oddziału należy:
-udzielanie świadczeń psychoterapeutycznych osobom uzależnionym oraz osobom
z uzależnieniem mieszanym;
-udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu spraw życiowych;
-zapewnienie pacjentom dalszego leczenia lub opieki w odpowiedniej placówce terapeutycznej.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu współpracuje:
-z innymi placówkami lecznictwa odwykowego, organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność
w dziedzinie leczenia i opieki nad osobami uzależnionymi  od alkoholu,
-z rodziną pacjenta,
-z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Świadczenia zdrowotne z zakresu zadań Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu są udzielane osobom:
-dobrowolnie zgłaszającym się na leczenie,
-skierowanym przez jednostki służby zdrowia,
-zobowiązanym przez sądy do poddania się leczeniu odwykowemu.
Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu kieruje Kierownik Oddziału, który bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa.
Szczegółowe zasady leczenia terapeutycznego osób uzależnionych od alkoholu określa Regulamin Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

PROPOZYCJA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ (TERAPEUTYCZNEJ, PSYCHIATRYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ)
DLA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA - OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH


W ramach programu pomocy pod tytułem:

" Nie trać nadziei- mozemy ci pomóc" - wielokierunkowa pomoc osobom uzależnionym od alkoholu na różnych etapach zdrowienia i ich bliskich. oferujemy:

-spotkania motywujące do podjęcia terapii uzależnienienia;

-konsultacje psychiatryczne dla osób uzależnionych od alkoholu;

-udział w grupie zapobiegania nawrotom picia (dla osób, które ukończyły terapię uzależnień na etapie podstawowym);

-udzielanie wsparcia w formie sesji indywidualnych dla osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy etap terapii uzależnień;

-wsparcie dla bliskich osób uzależnionych, w postaci indywidualnych rozmów (wsparcie, przybliżenie tematyki uzależnienia
i współuzależnienia, a także oferty profesjonalnej pomocy dla osób doświadczających trudności w relacji z osobą uzależnioną)

Osoby zainteresowane  otrzymaniem pomocy prosimy o zgłaszanie się pod adres:
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, oddział 19A(parter)
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im.prof Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku ul. Srebrniki 17 (w godzinach 8.00-20.00)

lub kontakt tel. 58 52 47 593


Program finansowany przez Urząd Miasta Gdańsk.