Poznaj zespół naszych specjalistów

 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku,
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl,
NIP 957 07 28 045
tel. 58 52 47 500