Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Pani Krystyna Barbara Kozłowska - p.o Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ulotka o prawach pacjenta