Najważniejsze pytania

Pobyt i leczenie w szpitalu psychiatrycznym nie oznacza braku możliwości wychodzenia z oddziału. Zależy to jednak od kilku istotnych czynników, m.in. Twojego stanu psychicznego i ogólnego, postępów w leczeniu, decyzji lekarza prowadzącego. Nasz szpital prowadzi zarówno oddziały całodobowe, jak i dzienny (terapeutyczny). W tym drugim pacjenci odbywają leczenie w ciągu dnia, a na pozostałą część doby wracają do siebie do domu.

Jednak nawet w oddziale całodobowym niekoniecznie będziemy pozbawieni możliwości wychodzenia. Jeśli nasz stan zostanie oceniony jako bardzo poważny, to tak, możemy przez jakiś czas nie mieć zgody lekarza prowadzącego na wychodzenie, a nawet być pod ścisłą obserwacją. Przebywając w oddziale całodobowym, będziemy też potrzebowali przepustki od lekarza, by wyjść do domu np. na weekend czy na święta. Duża część pacjentów w miarę potrzeb korzysta również ze spacerów na terenie szpitala pod opieką członka rodziny lub personelu medycznego, a także wyjść zorganizowanych np. do sklepu, miejsc kultury i innych.

Każdy pacjent (pod warunkiem, że lekarz prowadzący, ordynator lub kierownik oddziału bądź dyrekcja szpitala nie zadecydują inaczej) ma możliwość spotkań z bliskimi na terenie oddziału. Odwiedziny odbywają się codziennie w salach dziennych w ściśle określonych godzinach, zazwyczaj od południa do godziny 18-19.

Rozpoczynając pobyt w szpitalu pamiętaj aby spakować następujące rzeczy:

 • piżamę
 • bieliznę
 • przybory toaletowe (szczoteczka, pasta do zębów, szampon, żel)
 • wygodne ubranie, np. dres kapcie
 • wygodne obuwie oraz kurtkę (w przypadku spacerów lub przepustek)
 • ręcznik.

Każdy z pacjentów w trakcie hospitalizacji ma zapewnione posiłki (śniadania, obiady i kolacje) wraz z napojami oraz niezbędne lekarstwa (jeżeli na stałe przyjmujesz również inne leki koniecznie poinformuj o tym fakcie lekarza dyżurnego, jeszcze przed przyjęciem na oddział).

Warto jednak zabrać ze sobą ulubiony kubek, a także herbatę czy kawę wg własnego uznania. Dobrze mieć również coś do czytania czy krzyżówki. Na terenie szpitala, zapewniamy jednak różnego rodzaju gry planszowe, możesz również skorzystać z sali telewizyjnej, oddziałowej biblioteczki czy zagrać w ping ponga.

Pacjencie, zapamiętaj!

W trakcie pobytu w szpitalu psychiatrycznym obowiązuje całkowity zakaz posiadania ostrych przedmiotów takich jak: noże, nożyczki, pilniczki, maszynki do golenia. Nie można również mieć żadnych sznurków (np. przy bluzach), sznurówek, pasków czy kabli. Nie możesz także wnosić na teren oddziału rzeczy szklanych — napojów, kosmetyków w szklanych opakowaniach, a nawet lusterek. Jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, w większości oddziałów (poza dziecięco-młodzieżowym) można mieć telefon (ładowarkę zostawia się w dyżurce i korzysta w wyznaczonych porach salach), a także laptop.

Pamiętaj jednak, że szpital nie ponosi odpowiedzialności za te rzeczy, dlatego prosimy Cię, abyś takich rzeczy bardzo pilnował. Z tego samego względu apelujemy, abyś nie miał przy sobie większej ilości pieniędzy, poza gotówką na artykuł spożywcze, które będziesz mógł zakupić w trakcie spaceru.

Osoby bliskie zazwyczaj jako pierwsze dostrzegają początkowe objawy choroby psychicznej. Sam chory nie zawsze zdaje sobie z nich sprawę.

Co powinno zwrócić naszą uwagę? Przede wszystkim istotna jest zmiana zachowania, sposobu wypowiadania się oraz społecznego funkcjonowania danej osoby w porównaniu do tego, jak było wcześniej. Do najważniejszych sygnałów, wskazujących, że u kogoś może rozwijać się choroba psychiczna należą m.in.:

 • dziwne i niezgodne z rzeczywistością, nielogiczne wypowiedzi, niezrozumiałe działania
 • wycofanie z dotychczasowych kontaktów społecznych, izolowanie się
 • utrata zainteresowań, zaniedbywanie obowiązków
 • zaburzenia snu i apetytu
 • niespodziewane napady gniewu skierowane w stronę najbliższych, często motywowane w niezrozumiały lub absurdalny sposób
 • zaskakujące dla otoczenia zmiany nastroju (euforia lub przygnębienie) występujące okresowo
 • niestabilność objawiająca się skrajnymi, gwałtownie zmieniającymi się emocjami
 • autoagresja lub agresja wobec otoczenia.

Zdarza się, że objawy pojawiają się powoli, a ich nasilanie się jest procesem długotrwałym, dlatego podejrzenia choroby mogą pojawić się stosunkowo późno. Wobec wątpliwości najlepiej skonsultować się ze specjalistą.

Nieleczone zaburzenia mogą prowadzić do poważnych powikłań, do sytuacji stanowiących zagrożenie zdrowia i życia nie tylko dla samych chorych, ale także dla ich najbliższych. Wcześnie podjęta interwencja poprawia znacznie rokowanie co do dalszego przebiegu choroby.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gdańsku informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny z siedzibą w Gdańsku, zlokalizowany przy ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk.

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku należy kierować listownie, mailowo lub telefonicznie pod poniższe dane teleadresowe:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, świadczenia usług zdrowotnych przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, pielęgnowaniem, rehabilitacją lub świadczeniem innych usług zdrowotnych, zarządzania udzielaniem usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

4. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na Pani/Pana rzecz, podwykonawcom wykonującym usługi na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku w związku, z którymi niezbędny jest dostęp do danych osobowych – (min. podmiotom wykonującym transport, dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym dokumentację itp.). Dane Pani/Pana mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – najczęściej będzie to okres 20 lat. Szczegółowe unormowania w tym zakresie zawiera min. art. 29 Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Pani/Pana sprzeciw, żądanie sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych co do zasady nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na ustawowy obowiązek przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Brak podania danych osobowych może spowodować odmowę podjęcia procesu leczenia.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Więcej informacji na temat RODO