WEDŁUG DANYCH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA, DEPRESJA JEST CZWARTĄ NAJPOWAŻNIEJSZĄ CHOROBĄ NA ŚWIECIE I JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZYCZYN SAMOBÓJSTW. CELEM OBCHODÓW JEST UPOWSZECHNIENIE WIEDZY NA TEMAT DEPRESJI I INNYCH ZABURZEŃ Z NIĄ ZWIĄZANYCH.

Pomoc psychologiczną można uzyskać w:
– Poradniach Zdrowia Psychicznego (PZP)
– Poradniach Leczenia Uzależnień (http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa), w Gdańsku m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień (ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32)
– Poradniach Terapii Uzależnień MONAR (w Gdańsku ul. Srebrniki 9, tel. 58 302 04 42) ; http://www.monar.org/nasze-placowki/
* Pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży można uzyskać dodatkowo w :
– Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych (https://800100100.pl/przydatne-adresy) lub
– Poradniach Psychologiczno – Psychoterapeutycznych w Gdańsku też m.in. w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, przy ul. Racławickiej 17, tel. 58 347 89 30
* Teleporada psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich prowadzona przez
Oddział Terapii Uzależniueń od Alkoholu (OTUA) naszego szpitala: od pn do pt w godz. 9.00 – 14.00, tel: 58 52 47 593 lub 601 489 128

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu psychicznego z obecnością objawów sugerujących zagrożenia życia lub ryzyko istotnego uszczerbku na zdrowiu należy wzywać Zespół Ratownictwa Medycznego (tel. 999/112).

Telefony pomocowe:
– 116 123: kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych; pn – pt, w godz.14:00 – 22:00
– 116 111: całodobowy, kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (https://116111.pl/ )
– 800 080 222: całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli ( www.liniadzieciom.pl)
– 800 120 002: całodobowe Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” (http://www.niebieskalinia.org/ ) – dyżury psychologa i prawnika
– 801 140 068: informacyjno – konsultacyjny telefon dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki „Pomarańczowa Linia”; pn – pt, w godz. 14.00 – 22.00
– 800 100 100 : telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci; pn – pt, w godz. 12.00 – 15.00
– 801 889 880: Telefon zaufania, uzależnienia behawioralne, codziennie w godz. 17.00 – 22.00
– 801 199 990: Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” (dla dzieci i dorosłych), codziennie w godz. 16.00 – 21.00, płatne tylko za pierwszy impuls połączenia