Kuchnia WSP znów gotuje! W czwartek przekonała się o tym marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska, której wizyta związana była z generalnym remontem budynku kuchni, który przeprowadził Samorząd Województwa Pomorskiego.

Inwestycja w ramach projektu Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego, kosztowała 7 379 779 66 zł brutto. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace objęły remont pomieszczeń kuchni, w tym ścian, sufitów, posadzek i stolarki wewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i podłóg w gruncie, izolację przeciwwodną pionową ścian piwnic, poziomą posadzek w gruncie, montaż instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznej i wymianę stolarki wewnętrznej. W ramach remontu zmodernizowano również systemy wentylacji mechanicznej, zaopatrzenia budynku w ciepło oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji elektrycznej. Prace wykonało konsorcjum wykonawców Marbud Sp. z o.o. Sp.k. z Gdyni oraz 2 SUN Sp. z o.o. Sp.k. z Gdańska.

Dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego, po kilkumiesięcznym remoncie WSP znów jest w stanie samodzielnie przygotować posiłki dla pacjentów i nie musi korzystać już z usług firm kateringowych. Zespół kuchni składa się z kilkunastu osób m.in. kierownika, kucharzy, pomocy kuchennych, dietetyków i magazyniera.