WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU OTRZYMAŁ GRANT NA WSPIERANIE PRACOWNIKÓW W WALCE Z EPIDEMIĄ COVID-19 W RAMACH PROJEKTU „POMORSCY MEDYCY – BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020_

POMORSCY MEDYCY – BEZPIECZNI W PRACY, BEZPIECZNI DLA PACJENTÓW

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

_Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”_

_Działanie 5.4. „Zdrowie na rynku pracy”_

_Poddziałanie 5.4.2. „Zdrowie na rynku pracy”_

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażony wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID – 19.

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

Granty mogą być przeznaczone m.in. na wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, maseczki, rękawiczki, kombinezony oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: środki do dezynfekcji, myjnie, zamgławiacze.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.02.2021 R. – 31.12.2021 R.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 22 467 753,00 ZŁ

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 24 964 170,00 ZŁ