Prace w budynku 6a/7a, w tym kuchni ogólnej szpitala realizowane są w ramach projektu Termomodernizacji obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 7 379 779 66 zł brutto.