Formularz zgłoszeniowy

Formularz kontaktowy dla osób chętnych do skorzystania z usług społecznych oraz usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących do dnia 28 grudnia 2026 w ramach projektu RPPM.06.02.02-22-0002/21-02 „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży” w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wypełnij formularz dostępny TUTAJ

Lub napisz: usługi_społeczne@wsp-bilikiewicz.pl

Informacja o Twoim zgłoszeniu zostanie przekazana do osoby świadczącej usługi społeczne oraz usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej najbliższej Twojego miejsca zamieszkania, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia formy pomocy.

Zachęcamy również do korzystania z chatu dostępnego na platformie.