Wykaz ofert

W związku z planowanym otwarciem Centrum Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  PSYCHOLOGA.

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019.1285).:

1) specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, LUB

2) psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna, LUB

3) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w PRACY KLINICZNEJ (oddział, oddział dzienny, poradnia – w placówkach różnej specjalności udzielających świadczeń zdrowotnych).

ROZPATRYWANE BĘDĄ OFERTY WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ JEDEN Z POWYŻSZYCH WARUNKÓW.

Preferowane osoby z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie. Umiejętność wykonywania testów psychologicznych.

Zatrudnienie na umowę zlecenie.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ – DO 24.05.2024 R.

CV wraz listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (dyplom specjalisty psychologii klinicznej, zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji lub skan książeczki specjalizacyjnej lub skan świadectwa pracy lub umowy potwierdzające 2 letni staż pracy klinicznej) należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl, – informacje można uzyskać w Dziale Służb Pracowniczych w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 14 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-522.

email: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl