Wykaz ofert

W związku z planowanym rozszerzaniem działalności ambulatoryjnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poszukuje  pracownika który posiada następujące kwalifikacje:

TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY – osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i UKOŃCZYŁA SZKOLENIE z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.

FORMA ZATRUDNIENIA: DO UZGODNIENIA, PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA 01.07.2024 R.

CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy: rekrutacja@wsp-bilikiewicz.pl – informacje można uzyskać w Dziale Kadr i Płac w siedzibie Szpitala bud. 17 pok. 15 (pon, wt, czw, pt 7.00-14.15).

SZPITAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI.

Kontakt:

Dział Kadr i Płac tel. 58-52-47-521 lub 522