Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku został realizatorem projektu pn. Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”,  realizowanego w   ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz ich rodzin. Wsparciem zostanie objętych 1 500 mieszkańców województwa pomorskiego dotkniętych bezpośrednimi i pośrednimi skutkami pandemii w obszarze zdrowia psychicznego.

 

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, które ze względu na długotrwałą izolację wywołaną pandemią, zostały pozbawione właściwych warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i

psychicznego oraz wymagają wsparcia w szeroko rozumianym obszarze zdrowia psychicznego.

 

Wkrótce przedstawimy więcej informacji  na temat możliwości otrzymania wsparcia w projekcie.