Informujemy, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń oraz warunków bytowych małoletnich Pacjentów Szpitala” w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023” finansowane przez Budżet Państwa.

Celem zadania jest wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz łóżek celem poprawy ciągu komunikacyjnego.

Dofinansowanie: 240 250 zł

Całkowita wartość: 240 250 zł