DZIAŁANIA W  RAMACH „PROGRAMU ZDROWOTNEGO  SFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

 

Rozmowy podtrzymujące motywacje do zmiany.

Konsultacje psychiatryczne.

Zapobieganie nawrotom picia.

Psychoterapia indywidualna.

Wsparcie dla osób współuzależnionych.

Wsparcie dla osób DDA.