W oddziale Administracji znajdują się:

 • Sekretariat
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
 • Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 • Statystyka Medyczna
 • Pracownik Socialny Pacjentów
 • Kasa Szpitalna
 • Księgowość
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Zaopatrzenie
 • Kadry i Płace
 • Specjalista ds. BHP/Ppoż
 • Pielęgniarka Specjialista ds. Epidemiologii
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Sekcja Informatyki
 • Rzecznik Prasowy Szpitala
 • Apteka Szpitalna
 • Kuchnia Szpitalna
 • Radca Prawny
 • Dział Techniczny