To miejsce czynne przez całą dobę siedem dni w tygodniu, gdzie zgłaszają się zarówno osoby ze skierowaniem od lekarzy psychiatrów oraz innych specjalności, jak i pacjenci bez skierowania, a także Ci przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub inne jednostki. W trakcie wizyty na Izbie Przyjęć zostaniesz dokładnie skonsultowany psychiatrycznie przez lekarza dyżurnego, a w przypadku wystąpienia wskazań – zakwalifikowany do rozpoczęcia leczenia szpitalnego.

Zanim jednak to nastąpi musisz pamiętać o kilku bardzo istotnych rzeczach. Zgłaszając się do przyjęcia powinieneś posiadać skierowanie do szpitala, dowód tożsamości oraz dokument stwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, aktualne zaświadczenie z miejsca pracy lub powiatowego urzędu pracy, legitymację emeryta/rencisty itp.).

W przypadkach nagłych oraz zagrożenia życia pomoc zostanie Ci udzielona również bez skierowania. O ocenie Twojego stanu zdrowia zadecyduje lekarz psychiatra pełniący dyżur na Izbie Przyjęć.

W przypadku braku wskazań do bezwzględnej hospitalizacji uzgodni z Tobą termin przyjęcia, a następnie zostaniesz wpisany na listę oczekujących.

W sytuacji, gdy lekarz dyżurny nie zakwalifikuje Cię do leczenia szpitalnego udzieli Ci specjalistycznej porady psychiatrycznej, a także określi dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze kierując do odpowiednich instytucji oferujących wsparcie psychiatryczne i psychologiczne w warunkach ambulatoryjnych takich jak np. Poradnia Zdrowia Psychicznego. Przyjęcie do naszego szpitala następuje zazwyczaj po Twojej pisemnej zgodzie, jednak w niektórych sytuacjach również bez zgody pacjenta (np. w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia).

Izba przyjęć

Lekarz Izby Przyjęć – lek. asystent Anna Malinowska, psychiatra
Pielęgniarka oddziałowa – mgr piel. Małgorzata Lubicz-Krośnicka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Kontakt: 58 524 76 02
Godziny otwarcia: czynna całodobowo