W Izbie Przyjęć świadczenia medyczne udzielane są pacjentom codziennie, całodobowo w następujących sytuacjach:

  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia psychicznego (dotyczy to zarówno pacjentów dowiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego jak i zgłaszających się samodzielnie);
  • po uzyskaniu skierowania do szpitala psychiatrycznego z poradni zdrowia psychicznego, z gabinetu lekarza rodzinnego, z gabinetu lekarza specjalisty oraz innego podmiotu leczniczego;
  • zgłoszenia się na umówione wcześniej leczenie szpitalne.

Każdy zgłaszający się do Izby Przyjęć pacjent zostaje skonsultowany przez lekarza dyżurnego, który przeprowadza wywiad z pacjentem oraz zbiera (w miarę możliwości) dane z wywiadu obiektywnego, wykonuje badanie przedmiotowe i podmiotowe, ocenia aktualny stan psychiczny i somatyczny pacjenta oraz ocenia wskazania do przyjęcia do szpitala. W przypadku stwierdzenia wskazań do przyjęcia danej osoby do szpitala psychiatrycznego lekarz dokonuje niezbędnych czynności z tym związanych, informując osobę badaną o planowanym leczeniu, przysługujących jej prawach i obowiązkach. Po uzyskaniu zgody tej osoby lub/i jej przedstawiciela ustawowego pacjent zostaje przyjęty do szpitala.

 

Możliwe jest przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez wymaganej zgody, o ile stawią tak przepisy zawarte w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego lub w innych aktach prawnych.

 

W przypadku nie zakwalifikowania do leczenia szpitalnego, lekarz dyżurny udziela pacjentowi porady i wskazuje możliwości dalszego postepowania diagnostyczno – leczniczego, kierując do odpowiednich instytucji oferujących wsparcie psychiatryczne i psychologiczne w warunkach ambulatoryjnych.

 

Pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć powinien posiadać aktualne (14 dni od jego wystawienia) skierowanie do szpitala psychiatrycznego oraz dowód potwierdzający jego tożsamość.

Lokalizacja:
budynek nr 20, parter

Pielęgniarka oddziałowa: mgr piel. Małgorzata Lubicz-Krośnicka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kontakt:
numer telefonu: 58 52 47 602