Na tym oddziale, który oferuje kilkadziesiąt miejsc zajmujemy się leczeniem pacjentów niewymagających całodobowej kontroli. Kontynuują tutaj leczenie pacjenci po hospitalizacji w oddziale stacjonarnym oraz osoby, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne okazuje się być niewystarczające.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie Twojego stanu psychicznego, zmniejszeniu objawów chorobowych, zapobieganiu nawrotom choroby, a także aktywizacji i uzyskaniu pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej. Naszym zadaniem jest również nawiązanie współpracy z Twoimi bliskimi – rodziną i przyjaciółmi. Praca terapeutyczna obejmuje działania i psychologiczne dostosowane do Twojego aktualnego stanu zdrowia.

Oddział pobytu dziennego dysponuje 35 miejscami przeznaczonymi dla pacjentów o stabilnym stanie klinicznym, którzy w godzinach wieczornych i nocnych oraz w weekendy przebywają w domu. Aby skorzystać z leczenia na tym oddziale musisz otrzymać stosowne skierowanie.

Oddział Dzienny
Liczba miejsc: 35
Ordynator/Kierownik oddziału: lek. Jolanta Ferszka-Bykowska, specjalista psychiatra
Pielęgniarka koordynująca: Pielęgniarka Koordynująca mgr piel. Marzena Stawiarska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, terapeuta środowiskowy
Kontakt: sekretariat 58 524 75 40

Na oddziale dziennym znajdują się:

  • Poradnia Psychologiczno Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Oddział Dzienny Psychiatryczno Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży
  • Oddział Dzienny dla Dorosłych