Obowiązek informacyjny  przetwarzania danych osobowych. 

   

  Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży oferuje pomoc:

  • psychologów: diagnoza psychologiczna, porady psychologiczne
  • psychoterapeutów: sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcia psychospołecznego
  • terapeutów środowiskowych: wizyty domowe, wizyty konsultacyjne u terapeuty w poradni

   

  Oferta jest bezpłatna i skierowana jest do:

  • dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego
  • dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
  • młodzieży kontynuującej naukę w szkołach ponadpodstawowych- do 21 r.ż.
  • ich rodzinom lub opiekunom ustawowym

   

  Oferujemy pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla młodych osób które:

  • zmagają się z problemami natury emocjonalnej
  • odczuwają lęk, obawy, maja objawy depresyjne
  • nie radzą sobie z problemami życia codziennego, rodzinnymi, w relacjach rówieśniczych
  • przeżyły kryzysowe lub traumatyczne zdarzenia
  • są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników
  • czują się samotne, wyobcowane
  • zmagają się z własną agresją

  Lokalizacja:
  w budynku nr 17, poziom -1, wejście C:
  rejestracja – pokój nr 86
  świadczenia realizowane są w gabinetach nr 87, 88, 89, 94 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20

   

  Rejestracja do poradni odbywa się drogą telefoniczną pod numerem telefonu:58 52 47 512
  w godzinach pracy rejestracji 8:00-14:30
  lub drogą e-mail pod adresem: poradnia_psychoterapeutyczna@wsp-bilikiewicz.pl

   

  Kierownik: lek. Agnieszka Gorczyca, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
  Koordynator/Pielęgniarka: mgr piel. Sławomira Misiewicz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego