Celem działania Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży jest udzielanie interdyscyplinarnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i otoczeniu.
W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc, której istotnym elementem jest kompleksowa opieka psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Aby skorzystać z pomocy psychiatry nie jest wymagane skierowanie do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, natomiast przed wizytą u psychologa/ psychoterapeuty  musisz je uzyskać od lekarza psychiatry.

 

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży świadczenia realizują :

 • lekarze- porady diagnostyczne, terapeutyczne, kontrolne, wizyty domowe
 • psycholodzy- diagnoza psychologiczna
 • psychoterapeuci- sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej

 

Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń na rzecz:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego
 • dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki
 • młodzieży kontynuującej naukę w szkołach ponadpodstawowych do 21 r.ż.
 • ich rodzinom lub przedstawicielom ustawowym

 

Oferujemy pomoc lekarza psychiatry, psychologiczną i psychoterapeutyczną dla młodych osób które:

 • zmagają się z problemami natury emocjonalnej
 • odczuwają lęk, obawy, maja objawy depresyjne
 • nie radzą sobie z problemami życia codziennego, rodzinnymi, w relacjach rówieśniczych
 • przeżyły kryzysowe lub traumatyczne zdarzenia
 • są ofiarami przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników
 • czują się samotne, wyobcowane
 • zmagają się z własną agresją
 • cierpią z powodu zaburzeń i chorób psychicznych

Lokalizacja:
w budynku nr 17, pokój nr 55 – rejestracja i gabinet lekarza
w budynku nr 6A – psycholodzy i psychoterapeuci

Rejestracja do poradni odbywa się drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 58 52 47 513
w godzinach pracy rejestracji:
poniedziałek  8-15
wtorek  8-15
środa  8-20
czwartek  8-15
piątek  8-15

Kierownik: Joanna Olter-Głuszek – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, seksuolog

Godziny pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:
poniedziałek  8:00-19:00
wtorek  7:30-20:00
środa  8:00-20:00
czwartek  8:00-14:00
piątek  8:00-20:00