To miejsce, w którym prowadzimy proces bezpiecznego i skutecznego odstawienia alkoholu w sposób minimalizujący objawy zespołu abstynencyjnego. Przyjmowane są tu osoby powyżej 18 roku życia ze średnio i znacznie nasilonymi alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi.

W trakcie Twojego leczenia nie tylko przeprowadzamy detoksykację i leczymy psychozy alkoholowe, ale również staramy się zminimalizować powikłania somatyczne i neurologiczne występujące w przewlekłym nadużywaniu alkoholu. Każdorazowo staramy się nawiązać kontakt terapeutyczny zarówno z Tobą, jak i Twoją rodziną, osobami, które uznajesz za ważne. Prowadzimy także działania informacyjno-edukacyjne, których głównym celem jest zmotywowanie Cię do podjęcia terapii odwykowej. Po zakończeniu leczenia detoksykacyjnego możesz zostać objęty terapią odwykową, po wcześniejszym zakwalifikowaniu Cię przez Twojego terapeutę.

ODDZIAŁ 19 C LECZENIA ABSTYNENCYJNYCH ZESPOŁÓW ALKOHOLOWYCH obecnie budynek 20 (parter)

Oddział Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych
Liczba miejsc: 25
Ordynator/Kierownik oddziału: lek.psychiatra Iwona Ślęzak
Pielęgniarka/Pielęgniarz oddziałowy: Zbigniew Seroka
Kontakt: dyżurka 58 524 76 17