Oddział realizuje świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia, obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:
-prowadzenie diagnostyki, postępowania leczniczego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnegoi resocjalizacyjnego osób przyjętych na oddział na podstawie postanowienia sądu o internacji na oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym środku zabezpieczenia;
-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne;
-prowadzenie badań i diagnostyki psychologicznej pacjentów, orzecznictwo sądowo-psychiatryczne;
-udzielanie świadczeń leczniczych, pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych pacjentom według aktualnych osiągnięć wiedzy medycznej w oparciu o farmakoterapię, psychoterapię i sejsmoterapię;
-prowadzenie psychoedukacji oraz psychoterapii pacjentów;
-określenie i pomoc w wyborze ośrodka opieki ambulatoryjnej po wypisaniu z oddziału;
-udzielanie pomocy w załatwianiu spraw socjalno-bytowych oraz związanych z sytuacją prawną.

Liczba miejsc: 20
Ordynator/Kierownik oddziału: lek. Tomasz Wróblewski, specjalista psychiatra
Pielęgniarka koordynująca: mgr piel. Sylwia Marcinke, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Kontakt: sekretariat 58 524 75 31