Podejmując terapię w naszym szpitalu decydujesz się na kilkutygodniowy podstawowy program terapii uzależnień w oparciu o Osobisty Plan Terapii. Zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone są przez wykfalifikowany i doświadczony zespół terapeutyczny składający się z certyfikowanych specjalistów oraz instruktorów psychoterapii uzależnień, a także psychologów.

Właściwe leczenie alkoholizmu stanowi połączenie psychoedukacji, terapii grupowej połączonej z indywidualnym kontaktem z terapeutą oraz regularnym uczestnictwem w grupach wsparcia. Proces terapeutyczny, opierający się na Twojej resocjalizacji oraz przekazaniu Ci odpowiedniej wiedzy ma w efekcie doprowadzić do zaniechania dalszego przyjmowania substancji psychoaktywnej – alkoholu.

Głównym celem prowadzonej terapii jest Twój powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, a także nabycie kompetencji ułatwiających życie w trzeźwości, w tym radzenie sobie z napięciem i niepokojem w sytuacjach kryzysowych bez sięgania po alkohol. Rezultatem podjętych działań powinny być trwałe, głębokie zmiany we wszystkich sferach Twojego funkcjonowania. Ogromne znaczenie w leczeniu alkoholizmu ma ponadto wsparcie najbliższych, a także innych trzeźwiejących alkoholików.

Do zadań Oddziału należy:
udzielanie świadczeń psychoterapeutycznych osobom uzależnionym oraz osobom z uzależnieniem mieszanym.

Oferta terapeutyczna:

I. W RAMACH NFZ
1. program terapii uzależnienia od alkoholu na poziomie podstawowym- czas trwania do 8 tygodni.

II. PROGRAM ZDROWOTNY SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA.                                                                              
1. Rozmowy podtrzymujące motywacje do zmiany.                                                          
2. Konsultacje psychiatryczne.
3. Zapobieganie nawrotom picia.

4.Psychoterapia indywidualna.
5.Wsparcie dla osób współuzależnych.
6. Wsparcie dla  osób DDA.

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIEŃ ALKOHOLOWYCH

Liczba miejsc: 30
Ordynator/Kierownik oddziału: mgr Bożena Cichosz Łangowska, psycholog, specjalista terapii uzależnień
Pielęgniarka/Pielęgniarz oddziałowy: mgr piel. Ewa Duda, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Rejestracja: 58 524 75 93