Laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku wykonuje badania z zakresu biochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej oraz monitorowania leczenia.

Świadczymy usługi na rzecz Pacjentów oraz Pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku dostarczając istotnych (często kluczowych) informacji do postawienia diagnozy czy kontynuowania leczenia.
Personel Laboratorium to połączenie „doświadczenia z młodością” – wyspecjalizowana kadra diagnostów laboratoryjnych zawsze służy radą i pomocą, zapewniając szybką i profesjonalną informację dla lekarza konieczną do właściwej oceny stanu zdrowia Pacjenta.

Do dyspozycji mamy nowy, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, a wszystkie procesy przebiegają zgodnie z wymogami, procedurami oraz standardami jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym.
Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy są regularne kontrole wewnątrzlaboratoryjne dla wykonywanych badań oraz uczestnictwo w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych zarówno w programach krajowych, jak i zagranicznych (COBJwDL, Labquality), w których osiągamy bardzo dobre oceny.

KADRA LABORATORIUM:

  • Grażyna Michalska, Kierownik Laboratorium, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • Anna Adamczak, starszy asytent, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • Ilona Kapitańska, starszy asytent, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • Ewelina Drzeżdżon, młodszy asytent, diagnosta laboratoryjny
  • Monika Kęska , starszy technik analityki medycznej
  • Jadwiga Piotrowska, starszy technik analityki medycznej