Wolontariat szpitalny

Osoby chętne do wsparcia pacjentów tutejszego Szpitala w ramach wolontariatu z zakresu psychologii, fizjoterapii, opieki medycznej itp. prosimy o kontakt z Koordynatorem wolontariatu – Agnieszką Jurkiewicz pod numerem telefonu: 58 52 47 521.