Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień w trybach zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, zamówień poniżej 130 tysięcy złotych oraz konkursami na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej, konsultacji lekarskich i badań laboratoryjnych.

PLATFORMA ZAKUPOWA 

Wszystkie prowadzone postępowania dostępne są na platformie zakupowej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz