Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się postępowaniami o udzielenie zamówień w trybach zgodnych z ustawą PZP oraz poniżej 130 tysięcy złotych oraz konkursami na świadczenia medyczne.

PLATFORMA ZAKUPOWA 

Wszystkie prowadzone postępowania dostępne są na platformie zakupowej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz

Plan zamówień publicznych na 2022 rok